Friday, April 30, 2010

Tchnienie.

Spotykamy się.
Zaczyna sie robić sielankowo.
Zczynają tańczyć w nas iskierki miłości.


No comments:

Post a Comment