Tuesday, February 11, 2014

Milan Kundera pisał: Zanim zostaniemy zapomniani, zamieni się nas na kicz. Kicz jest stacją tranzytową pomiędzy bytem a zapomnieniem.