Friday, September 4, 2009


"Najważniejsze jest mieć wokół siebie tych, ktorzy są cenniejsi niż złoto" Jednak jak powiedziala pewna osoba, najwazniejsze jest umieć ich wyróżnic z tłumu...
A:* W:* G:*