Thursday, March 4, 2010

Marność nad marnościami i wszystko marność.
Nic nowego pod słońcem jak mawiał stary Salomon ponad tysiąc lat temu.

No comments:

Post a Comment