Wednesday, March 17, 2010

Jak śpiewał John Lennon: "Życie jest tym, co się nam przydarza, gdy jesteśmy zajęci snuciem innych planów"

Niezbadane są wyroki boskie.

No comments:

Post a Comment